ปรัชญา

ปรัชญา

"ความเป็นครูดีเด่น  มุ่งเน้นคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น